تاریخ / زمان رویداد
۱۴۰۵/۱۱/۱۳ - ۱۴۰۵/۱۱/۲۰
۹:۲۵ ق.ظ
رویداد باورنکردنی
تهران، خیابان پیروزی، خیابان پرستار، خیابان لادن غربی ، تالار پیروزی, اصفهان استان اصفهان
۱۴۰۵/۱۱/۱۳ - ۱۴۰۵/۱۱/۱۵
۹:۲۵ ق.ظ
عصر چهارشنبه با موسیقی با پیانو
تهران، خیابان پیروزی، خیابان پرستار، خیابان لادن غربی ، تالار پیروزی, اصفهان استان اصفهان
۱۴۰۶/۰۸/۱۰ - ۱۴۰۶/۰۸/۱۹
۸:۰۰ ب.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ
شب نشینی
تهران، خیابان پیروزی، خیابان پرستار، خیابان لادن غربی ، تالار پیروزی, اصفهان استان اصفهان

Powered by Events Manager